Γυναικομαστία. Τι είναι;

Η Γυναικομαστία προέρχεται από την λέξη γυναίκα και την λέξη μαστός που σημαίνει ανδρικός μαστός που μοιάζει με τον γυναικείο.

Πρόκειται για μια αύξηση πέραν του κανονικού του μαζικού αδένα στους άνδρες που οδηγεί στην μεγένθυνση των μαστών. Ο ανδρικός μαστός του ενήλικα μοιάζει με αυτόν των κοριτσιών που βρίσκονται πριν την εφηβεία και αποτελείται από μικρούς πόρους με επένδυση από επίπεδα κύτταρα και γύρω-γύρω περιβάλλονται από συνδετικό ιστό.

Αυτά τα κύτταρα στα κορίτσια ανταποκρίνονται στις εφηβικές ορμόνες. Η διόγκωση του ανδρικού μαστού με αύξηση των πόρων αλλά και των γειτονικών ιστών οδηγεί σε γυναικομαστία. Η κατάσταση αυτή μπορεί να εμφανισθεί φυσιολογικά σε νεογνά (γυναικείες ορμόνες περνούν από την μητέρα στο νεογνό),σε εφήβους και σε ηλικιωμένους.

 Στους εφήβους οφείλεται στην ανακατανομή των ορμονών . Το 40% θα εμφανίσει γυναικομαστία και οφείλεται στην έκκριση ορμονών από τους όρχεις, και υποχωρεί σε περίπου 2 χρόνια στο μεγαλύτερο ποσοστό των πασχόντων ενώ παραμένει στο 10% των περιπτώσεων και θα απαιτήσει χειρουργική θεραπεία.

Η αφαίρεση του αδενικού ιστού σε γυναικομαστία

Η γυναικομαστία διακρίνεται σε ιδιοπαθή που πραγματικά καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό πασχόντων και στην δευτεροπαθή που οφείλεται σε νόσους, και φάρμακα.

Μια ξεχωριστή κατηγορία είναι η ψεύδο-γυναικομαστία που οφείλεται στην εναπόθεση λίπους και λέγεται και λιπομαστία. Σ’αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα παχύσαρκα άτομα που πολλές φορές η λιπομαστία εμπλέκεται με την υπερτροφία του μαζικού αδένα.

Η γυναικομαστία θα πρέπει να διαχωρίζεται από την υπερτροφία του μείζονα θωρακικού μυός που οφείλεται στην άσκηση, κολύμβηση, βάρη κλπ,.

Πρόσφατη συνέντευξη του Δρ Ν.Καποσίτα για την γυναικομαστία και η αληθινή ιστορία του Δημήτρη