Πρόληψη και φυσική εξέλιξη της γυναικομαστίας

Η γυναικομαστία οφείλεται σε ορμονικές διακυμάνσεις της αύξησης του ύψους του άνδρα και δεν μπορεί να προβλεθεί.

Η γυναικομαστία που οφείλεται σε ιατρικούς λόγους μπορεί να προβλεθεί εάν μπορούν να προβλεθούν οι ιατρικές παθήσεις που την δημιουργούν. Πολλές περιπτώσεις γυναικομαστίας υποχωρούν από μόνες τους και κάποια θεραπεία μπορεί να βοηθήσει.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο αδενικός ιστός έχει υποστεί σκλήρυνση χρειάζεται χειρουργική θεραπεία. Γενικώς η γυναικομαστία δεν συνοδεύεται από μακροχρόνια προβλήματα.

Η γυναικομαστία δεν θεωρείται προ-καρκινική κατάσταση αλλά οφείλεται στην διαταραχή των ορμονών.