Μη χειρουργική θεραπεία

Η γυναικομαστία στους εφήβους υποχωρεί από μόνη της οπότε η παρακολούθηση της πορείας κρίνεται αναγκαία. Σε περίπτωση που ο ασθενής παίρνει φάρμακα που ενοχοποιούνται για την γυναικομαστία πρέπει να σταματήσουν.

Επίσης οι καταστάσεις-παθήσεις που την προκαλούν πρέπει να ελεγχθούν με φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχει φαρμακευτική αγωγή αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι αναποτελεσματική και τα φάρμακα αυτά δεν έχουν έγκριση από το FDA.

Ίσως μπορούν λίγο να μειώσουν την γυναικομαστία σε αρχικά στάδια και να οδηγήσουν σε ρίκνωση του αδένα. Οριστικά φαίνεται ότι η μόνη λύση είναι η χειρουργική θεραπεία.